Gallery

ISOMORPHISM (2015)

 

Daphne Sgourou, visuals

Evi Nakou, sound

Ann-Kristin Sofroniou, piano

Isomorphism, Music Village 2015
Isomorphism, Music Village 2015
Isomorphism, Music Village 2015
Isomorphism, Music Village 2015
Isomorphism, Music Village 2015
Isomorphism, Music Village 2015
Isomorphism, Music Village 2015
Isomorphism, Banff Centre 2016
Isomorphism, Banff Centre 2016

Other projects 

 

 

Satie's Trois Gymnopédies
'Liquid night' by Ernesto Neto
A. Papapetrou's 'Box' (2013
A. Papapetrou's 'Box'
A. Papapetrou's 'Box'
A. Papapetrou's 'Box'

Promotional pictures